Disclaimer

Versie datum: 01-07-2019

Door het raadplegen van deze website accepteert u de voorwaarden van deze disclaimer. Lots Of Potential streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Lots Of Potential niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van deze informatie. Het is een bezoeker niet toegestaan auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lots of Potential.

Lots Of Potential aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie. Lots Of Potential erkent ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de mogelijk gekoppelde websites van derden.

Lots Of Potential kan de veiligheid van het e-mailverkeer niet volledig garanderen door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e mail met Lots Of Potential te corresponderen, accepteert u dit risico.