Privacy verklaring

Versie datum: 01-07-2019

 

Algemeen

Bescherming van persoonsgegevens vindt Lots Of Potential erg belangrijk. Lots Of Potential gaat daarom zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens. Lees deze privacy verklaring aandachtig en bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via astrid.posthuma@lotsofpotential.nl

 

Verwerking

Lots Of Potential verwerkt persoonsgegevens om klanten te werven en om diensten te leveren. Het gaat de volgende gegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens (correspondentie- en bezoekadres)
  • Telefoonnummer(s)
  • E-mailadres
  • Naam bedrijf
  • Overige persoonsgegevens die je zelf hebt verstrekt

Lots Of Potential bewaard jouw persoonsgegevens voor onbepaalde tijd.

 

Doel

Lots Of Potential verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Afhandelen van betalingen
  • De dienstverlening uit te voeren
  • Wettelijk verplichtingen

 

Delen met derden

Lots Of Potential verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met jou of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te permanent verwijderen.

 

Beveiliging

Lots Of Potential neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om deze persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik.